facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqball rok 2021: Teqball stále na vzostupe

Rok 2021 znamenal pre športové hnutie obrovskú výzvu. Pandémia opäť rušila aj obmedzovala podujatia celosvetového rozmeru s dlhou históriou, o to ťažšie si svoje miesto hľadali mladé, ambiciózne športy, medzi ktoré sa radí aj teqball. V mesiaci december sa konali majstrovstvá sveta a ako je zvykom aj medzinárodná teqballová federácia FITEQ hodnotila rok 2021. Na online konferencii s účasťou 126 národných teqballových federácií sa okrem iného diskutovalo o cieľoch pre ďalšie obdobie.

Situáciu v teqballe v celosvetovom merítku, ale najmä v tom slovenskom, sme rozobrali s prezidentom Teqballovej federácie Slovenska, Artúrom Benesom.

Aké poznatky priniesla TFS účasť na hodnotiacej konferencii FITEQ pre rok?

Každoročne sa na konferencii hodnotí rozvoj teqballu vo svete a v národných federáciách, marketing, sociálne projekty ale aj finančnú stránku medzinárodnej teqballovej federácie FITEQ. Najzaujímavejšia bola športová a marketingová časť, ktorá nám čo-to prezradila o dianí v teqballe z celosvetového pohľadu. Veľmi zaujímavé boli napríklad čísla marketingového dosahu teqballu v porovnaní s oveľa masovejšími a historicky etablovanejšími športami, kde sme počas uplynulého roku vedeli konkurovať v dosahu k fanúšikom napríklad aj futbalu, pričom marketingový dosah bol neuveriteľných 3,5 miliardy ľudí. Aj to svedčí o tom, že teqball je stále na vzostupe.

Po športovej stránke však rok 2021 môžeme považovať za celkom úspešný, keďže medzinárodná teqballová scéna mohla počítať s väčším množstvom podujatí…

Je to tak, okrem klasických medzinárodných challangerov sa turnajové portfólio rozšírilo o European teqball tour a národné turnaje.  Tento rok sa podarilo zorganizovať aj majstrovstvá sveta aj napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácie ku koncu roka. Vysoko pozitívne však vyznieva fakt, že aj v tomto období sa dokázala medzinárodná teqballová komunita rozrásť o takmer 40 národných federácií, v porovnaní s minulým rokom. To je jednoznačný dôkaz toho, že teqball ľudia chcú hrať.

Okrem iného športová časť konferencie hodnotila úroveň rozvoja teqballu v jednotlivých federáciách. Do úvahy sa brali objektívne hodnotiace kritéria ako napr. počet organizovaných turnajov, registrovaných hráčov, trénerov, rozhodcov, úroveň sociálnych sietí, účasť na zahraničných podujatia alebo postavenie teqballu ako športu voči národným organizáciám tj. Olympijsky športový výbor Slovenska, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu. Aj napriek opäť zložitým športovým pandemickým opatreniam počas kalendárneho roku sme sa snažili toho čo najviac zorganizovať a posunúť teqball ešte do väčšieho povedomia ľudí na Slovensku. Asi sme na dobrej ceste, keďže sme s potešením prijali fakt, že v hodnotení jednotlivých federácií sme sa umiestnili na 10. mieste vo svete a na 5. mieste v rámci európskych krajín.

Poďme teda na Slovensko a teqballové aktivity u nás. Ako hodnotíte uplynulý rok ?

Oproti minulému roku naše aktivity boli výraznejšie aj keď veľmi časovo obmedzené vzhľadom k pandemickej situácií na Slovensku. Aktivity sme prakticky organizovali iba od mája do októbra. Začiatok roka 2021 a koniec roka 2021 bolo prakticky nemožné niečo zorganizovať, keďže organizovať športové podujatia v hale sa nemohli. V rámci samotných aktivít sme zorganizovali otvorené turnaje vo viacerých mestách ako: Sereď, Dunajská Streda, Galanta, Prešov, Bratislava, Šamorín a Hankovce, ktorých sa zúčastnilo takmer 70 hráčov z celého Slovenska. Sme radi, že sa nám podarilo rozbehnúť nové spolupráce ako napr. s futbalovými klubmi ŠTK Šamorín a DAC Dunajská Streda a s nimi sa nám podarilo zorganizovať prvé teqballové turnaje v rámci futbalových klubov. Taktiež by som rád vyzdvihol aktivity TSAk akadémie Matúškovo, ktorá zorganizovala už druhý rok po sebe mládežnícky kemp pre mládež a 3 kolovú sériu turnajov o majstra leta v teqballe v okrese Galanta.

Stále hľadáme a pokračujeme v zakladaní teqballových klubov po celom Slovensku a snažíme sa dostať klubový teqball na trocha viac organizovanejšiu podobu. Preto radi privítame ďalšie športové kluby, ktoré majú záujem rozvíjať teqball na Slovensku.

Ďalšou výraznou aktivitou boli nedávne MS. Na základe nominačných kritérií z FITEQu sme sa mohli zúčastniť pre nás druhých MS, kde sme mali možnosť reprezentovať Slovensko na MS v teqballe. V kategórii singles nás mal reprezentovať Marko Popovski, víťaz a finalista 2 turnajov v Prešove, účastník medzinárodného challenger turnaja v Maďarsku avšak kvôli zraneniu sa nemohol zúčastniť a nahradil ho Lukáš Hricov. Lukáš reprezentoval Slovensko aj v kategórií dvojíc s jeho bratom Adriánom. Reprezentantom sa veľmi nedarilo a v kategórií singles sme skončili na 28 mieste z 32 krajín a v kategórií dvojíc sme skončili na 20 mieste z 26 krajín

Aké sú tie konkrétne plány pre rok 2022 ?

V prvom rade veríme, že sa pandemická situácia zlepší a teqball budeme môcť rozvíjať v plánovanej miere. Tá zahŕňa pokračovanie v organizácií  teqballových turnajov po mestách na celom Slovensku, chceme pokračovať v zakladaní teqballových klubov, chceme zvyšovať hráčsku základňu a tým aj konkurencieschopnosť v rámci svetového porovnania. Radi by sme pred MS zorganizovali aj prvé majstrovstvá Slovenska v teqballe aby hráči prišli na majstrovstvá sveta, čo najviac pripravený.  Veríme, že našimi infraštruktúrnymi projektami umožníme čo najväčšiemu počtu ľudí zoznámiť sa s teqballom. Chceli by sme už konečne zorganizovať prvý challenger turnaj, ktorý sme chceli odohrať už v roku 2020 a 2021. Avšak veľmi to závisí od pandemickej situácie a najmä halových priestorov, keďže vyhovujúcich hál je čoraz menej na Slovensku. V neposlednom rade budeme klásť dôraz na marketingové aktivity, s cieľom zvýšiť na Slovensku povedomie o športe, ktorý má veľký potenciál.

Všetky novinky