facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

PRAVIDLÁ teqballu

Teqball sa môže hrať s rovnakými loptami ako vo futbale. Oficiálna a odporúčaná veľkosť lopty je 5. Teqball si buď zvolia hráči podľa vlastného výberu alebo sa môzu riadiť oficialnými pravidlami.

Základné pravidlá teqballu:

  • Lopta sa musí vrátiť na súperovu stranu stola tak, aby sa hráč lopty dotkol najviac tri krát
  • Hráči sa nesmú dotknúť stola ani súpera
  • Hráči sa nesmú dotknúť lopty rukou (rameno je povolené)
  • Lopta sa nemôže dotknúť tej istej časti tela dva krát za sebou
  • Hráč nesmie vrátiť loptu tou istou časťou tela dva krát za sebou na súperovú stranu stola
  • Jeden set trvá do 12 bodov
  • Pri singles sa podanie strieda po 3 bodoch a pri doubles sa podanie strieda po 4 bodoch

Tieto pravidlá robia tento šport mimoriadne neobyčajným a vhodným aj pre profesionálne futbalové tímy pre účely tréningu. Teqball môžu hrať 2 hráči (hra pre dvojhry), 3 hráči (tzv. kanadská dvojica), 4 hráči (2 vs. 2) alebo aj viacerými hráčmi, ktorí sa budú točiť dookola – tzv. ,,kolotoč, ako pri Ping Pongu.

PRAVIDLÁ TEQBALLu (PDF dokument)