facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Reprezentácia, hráči a projekt

Reprezentačný výber za rok 2021 –Reprezentačný výber 2021

Reprezentačný výber za rok 2022 – Reprezentačný výber 2022

Talentovaní hráči rok 2021 – Talentovaní hráči 2021

Talentovaní hráči rok 2022 – Talentovaní hráči 2022

PROJEKT ROZVOJA TEQBALLU NA SLOVENSKU PRE ROK 2024

UKÁŽTE MLÁDÝM BUDÚCNOSŤ ŠPORTU, UKÁŽTE IM TEQ!

Čo je teqball ?

Teqball je nový inovatívný šport s Olympíjským potencionálom. Ide o bezkontaktný šport založený na futbale a nohejbale, ktorý zlepšuje techniku, koordináciu a reakčnú rýchlosť a to všetko futbalovo inovatívnou formou. Hrá sa na zaoblenom stole, ktorý pripomína ping pongový stôl. V rámci teqballu sa každý mesiac organizujú turnaje v inej krajine, kde si hráči teqballu merajú svoje sily a získavajú body do celosvetového rebríčka. Vrcholom teqballových turnajov sú Majstrovstvá sveta, ktoré každý rok hostí iná krajina.

Zaujímavosti o teqballe

 • Olympijske ambície
 • Dotované medzinárodné turnaje po celom svete
 • Vrcholom sú MS s dotáciou 150 000 €
 • Priamy prenos z MS na Eurosporte
 • Ronaldinho, Carles Puyol, Neymar, David Beckham – Ambasádori teqballu
 • Celosvetovo už 58 teqballových federácií

Prečo teqball ?

 • Šport s Olympijským potencionálom
 • Možnosť reprezentácie klubu a Slovenska na domácich a medzinárodných turnajoch vrátane majstrovstiev sveta
 • Finančné prémie za každý turnaj
 • Účasť na turnajoch v prítomnosti svetových hviezd futbalu
 • Skvelý nástroj ako propagovať Slovensko vo svete

Cieľ projektu

Prispieť k celosvetovému rozvoju teqballu. Budovať športovú infraštruktúru využívanú pre účely teqballu. Zvýšenie hráčskej, klubovej základne a konkurencieschopnosti hráčov a hráčiek Slovenska. Ponúknuť nový a inovatívny druh športu, ktorého cieľom bude aj zvýšiť pohyb a športovanie pre ľudí na Slovensku bez ohľadu na vek a pohlavie. Podporovať reprezentáciu Slovenska v teqballe s účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového významu. Behom nasledujúcich rokov byť uznaným športom v rámci Slovenského olympijskeho výboru a prispieť tak k spoločnemu cieľu teqballu – k účasti na olympijských hrách.

Čo ponúkame v rámci projektu ?

 • Zapožičanie Teq Lite stola
 • Po splnení podmienok ostáva natrvalo
 • Know – how
 • Členstvo vo federácii a právo sa zúčastňovať domácich turnajov
 • Možnosť byť v TOP tíme teqballu na Slovensku a právo zúčastňovať sa aj na zahraničných turnajoch, kde sú náklady hradené federáciou a kde sa hrá o zaujímavé o prize money

Kto sa môže zapojiť ?

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • Univerzitné a školské kluby
 • Športové kluby
 • Telovýchovné jednoty
 • Športové centrá a akadémie
 • Centrá voľného času

Ako sa zapojiť ? 

Potrebné je vyplniť registračný formulár a zaslať ho na info@teq.sk

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Podmienky zapojenia sa do projektu

Vyhlasovateľ projektu: Teqballová federácia Slovenska
Termín na predloženie žiadosti: Priebežne počas roka 2024
Základne podmienky zapojenia sa do projektu: 1. Vyplnenie žiadosti Riadne vyplnená žiadosť vo formáte Excel. Zaslaná na info@teq.sk.
2. Motivácia rozvíjať šport Stručný popis motivácie rozvoja teqballu na Slovensku.
3. Stať sa členom federácie do 4 mesiacov od zapožičania stola/stolov Právnické osoby (TJ, kluby, OZ atď.) sa musia stať členmi federácie do 4 mesiacov odo dňa zapožičania stola. Fyzické osoby sa musia pridružiť do existujúcich klubov alebo si založiť vlastný klub, ktorý sa následne sa stane členom federácie.
4. Účasť na turnajoch organizovaných federáciou a FITEQom Povinná účasť aspoň dvoch členov klubu na turnajoch organizovaných Slovenskou federáciou a medzinárodnou federáciou FITEQ.
5. Organizácia turnaja Organizácia otvoreného teqballového turnaja v rámci miesta pôsobnosti právnických osôb aspoň raz v roku.
6. Registrácia hráčov do hráčskej pyramídy Registrácia hráčov do hráčskej pyramídy vytvorenej federáciou, kde bude komplexný prehľad aktívnych hráčov na Slovensku a kde sa budú započítavať body do rebríčka na základe výsledkov počas turnajov.
7. Pravidelné príspevky na sociálnych sieťach Každý mesiac dva príspevky vo forme fotky/krátkeho videa na už založených alebo novozaložených sociálnych sieťach (facebook,instagram) klubov s označením @teqballslovakia alebo príspevok na oficiálnej internetovej stránke.
8. Ročný príspevok do federácie Ročný príspevok na činnosť federácie v hodnote 100 € ročne pre právnicke osoby. V prípade menšieho počtu ako 5 tak 10 € za hráča.
9. Znalosť pravidiel Riadna znalosť teqballových pravidiel a povinné hranie teqballu podľa priložených pravidiel.