facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Dokumenty a činnosť federácie

Názov občianskeho združenia: Teqballová federácia Slovenska.

Teqballová Federácia Slovenska (ďalej len „Federácia“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu.

Stanovy teqballovej federácie Slovensko:

Stanovy teqballová federácia Slovensko

Členstvá TFS:

Členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií FITEQ

Uznanie za národný športový zväz

Členstvo v európskej teqballovej federácií CETEQ

Výkonný výbor TFS

Prezident: Artur Benes ml.

Viceprezident: Artur Benes st.

Generálny sekretár: Jakub Mihálik

Zástupca klubov: Marko Popovski

Zástupca trénerov: Tomáš Eliáš

Zástupca rozhodcov:

Zástupca hráčov:

Konferencia TFS

Rok 2023

Zápisnica z konferencie, Prezenčná listina

Rok 2024

Povinné zverejňovanie zmlúv

 

Priebežné čerpanie 2024

Priebežné čerpanie – formulár