facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqballová federácia

Teqballová federácia Slovenska bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 20.04.2020. Následne bola podaná žiadosť o členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií FITEQ. Žiadosť bola schválená a od roku 2020 (august) sme sa stali oficiálne uznaným členom FITEQu.

Federácia zastrešuje šport teqball na Slovensku a jej hlavnou úlohou je rozvíjať teqball na Slovensku a podporovať existujúce a zakladať nové teqballové kluby na Slovensku. Taktiež roširovať hráčsku, trénersku a rozhodcovskú základňu.

Oficiálne dokumenty:

Stanovy teqballovej federácie Slovenska

Členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií FITEQ