facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqballová federácia

Teqballová federácia Slovenska bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 20.04.2020. Následne bola podaná žiadosť o členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií FITEQ. Žiadosť bola schválená a od roku 2020 (august) sme sa stali oficiálne uznaným členom FITEQu.

Federácia zastrešuje šport teqball na Slovensku a jej hlavnou úlohou je rozvíjať teqball na Slovensku a podporovať existujúce a zakladať nové teqballové kluby na Slovensku. Taktiež roširovať hráčsku, trénersku a rozhodcovskú základňu.

Oficiálne dokumenty:

Stanovy federácie

Členstvo v medzinárodnej teqballovej federácií FITEQ

Zápisnica z konferencie

V súčastnosti existujú 10 oficiálnych teqballových klubov na Slovensku:

  1. Športový klub MATFYZ na Univerzite Komenského v Bratislave
  2. TSAk športová akadémia v Matuškove
  3. Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov
  4. ZA-TEQ
  5. Stredná športová škola Košice
  6. Stredná športová škola Žilina
  7. SOŠ Galanta
  8. PRO FOOTBALL SLOVAKIA
  9. OZ Pohni sa vpred
  10. Nohejbalový klub Revúca