facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Univerzitný turnaj v teqballe v Bratislave

V uplynulých dňoch sa konal prvý teqballový turnaj v tomto školskom semestri, ktorý bol organizovaný katedrou telesnej výchovy a športu na fakulte MATFYZ (Univerzita Komenského). Turnaj sa konal v hale v Mlynskej Doliny, kde je k dispozícií niekoľko teqballových stolov.

Formát turnaja bol 2 vs. 2 a zúčastnilo sa ho 6 dvojíc, celkovo 12 hráčov. Bola vytvorená jedna skupina, kde sa postupne konfrontovali všetky dvojice medzi sebou.  Väčšina hráčov už mala skúsenosti s teqballom, keďže teqball na MATFYZe a v Mlynskej Doline funguje už druhý rok. Sme veľmi radi, že katedra telesnej výchovy a športu MATFYZ ponúka študentom teqball, ako voliteľný predmet, ktorý vyučuje Martin Dovičák.

Hlavným cieľom tohto podujatia bolo porovnať svoje teqballové schopnosti, v čo najväčšom počte zápasov proti konkurencii. Formát 2 vs. 2 bol atraktívny a priniesol zaujímavé výmeny. V záverečnej fáze sa vykryštalizovala najvyššia kvalita v turnaji v rámci hráčskeho zastúpenia.

Z celkového prvenstva sa tešila dvojica Marián Badár, Tomáš Staník. Na druhom mieste sa umiestnila dvojica Adrian Hodúr, Lukáš Vilim a na treťom mieste Tomáš Lovecký a Martin Dovičák. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje!

Všetky novinky