facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Členstvo vo FITEQu

Slovenská federácia v Teqball je už oficiálne registrovaná aj medzinárodnou teqballovou federáciou FITEQ! Medzinárodná teqballová federácia FITEQ združuje všetkých 75 celosvetových asociácií, hráčov, rozhodcov, trénerov a má na starosti rozvoj teqballu vo svete. Momentálne združuje takmer 2 000 hráčov, 1 000 klubov z viac ako 100 krajín sveta.  Zastrešuje organizáciu všetkých turnajov vrátane majstrovstiev sveta. Po každom turnaji aktualizuje výkonnostný rebríček hráčov, ktorí získavajú body na základe dosiahnutých výsledkoch na jednotlivých turnajov. Následne sa postavenie zohľadňuje v nasadzovaní na turnajoch a najmä v nasadzovaní na majstrovstvách sveta.

Turnaje sú rozdelené do štyroch výkonnostných kategórií:

  1. Challanger Cup
  2. Grand Prix
  3. Masters Cup
  4. Majstrovstvá sveta

Šport teqball už je uznaným športom Olympijským výborom Ázie a Afriky. V rámci športovej asociácie GAISF ma status čakateľa.

Na Slovensku momentálne oficiálne fungujú 2 teqballové kluby. Jeden na UK na katedre Matfyz a druhý v rámci športovej akadémie TSAk v Matúškove. Avšak momentálne stále beží projekt v spolupráci s medzinárodnou tebqallovou federáciou FITEQ, do ktorého sa môžu zapojiť všetky subjekty, ktoré majú záujem o rozvoj teqballu na Slovensku.

Bohužiaľ momentálna situácia nám nepomáha a všetky aktivity museli byť pozastavené. Akonáhle bude situácia lepšia, budeme pokračovať v našich aktivitách.

Všetky novinky