facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqball opäť bližšie k olympiáde!

Medzinárodná teqballová federácia FITEQ, ktorej členom je aj Teqballová federácia Slovenska, sa ani nie po štvorročnej existencii stala členom asociácie GAISF. GAISF (Global Association of International Sports Federations) je generálna asociácia medzinárodných federácií, ktorá združuje všetky medzinárodné športové federácie a veľmi úzko spolupracuje s Medzinárodným olympijským výborom. Jej členmi sú federácie športov, ktoré už sú zaradené do olympijských hier, prípadne, majú veľkú šancu stať sa v budúcnosti olympijským športom. Členstvom získavajú jednotlivé federácie a športy, ktoré reprezentujú, veľmi cenný športový status a viditeľnosť vo svete.

Vážnosť prijatia teqballu, ako relatívne mladého športu, medzi športovo-diplomatickú elitu, potvrdzuje fakt, že športy s omnoho dlhšou existenciou, ktoré podobne ako teqball majú základy vo futbale napr. nohejbal, malý futbal alebo futsal, ešte členstvo v rámci GAISF nezískali.

Medzinárodná teqballová federácia FITEQ v súčasnosti združuje 80 federácií vo svete a z toho 53 národných teqballových federácií  je uznaných v rámci ich národných olympijských výborov.

,,Je to úžasná správa pre teqball a všetkých, ktorí sa mu venujú, či ako hráči, alebo ho rozvíjajú na inej úrovni. Teqball je stále pomerne mladý, no nie náhodou sa radí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce športy na svete. Prijatie do takej významnej spoločnosti dáva teqballu významný športový status. Sme veľmi radi, že aj Teqballová federácia Slovenska svojimi aktivitami prispela k členstvu v rámci GAISF,” komentoval úspech teqballu na poli športovej diplomacie prezident TFS, Artúr Benes.

Smerovanie teqballu je aj po tomto kroku jasné, cieľom je v čo najkratšom čase získať status olympijského športu. Aké sú ale najbližšie plány Teqballovej federácie Slovenska?
,,V prvom rade veríme, že nám pandemická situácia čoskoro umožní pokračovať v ďalších aktivitách. Momentálne nám stále beží projekt rozvoja a zakladania nových teqballových klubov po Slovensku. K dnešnému dňu máme prihlásených už 20 subjektov. Bohužiaľ, kvôli opatreniam dnes nemôžeme vykonávať v rámci nich plánované aktivity. Chcel by som tiež spomenúť, že už je takmer hotové prvé teqballové centrum na Slovensku, ktoré bude na Prešovskej univerzite v rámci Fakulty športu. Vyvíjame marketingové aktivity, smerom k získaniu partnerov pre teqball na Slovensku a napriek situácii v slovenskom športe, ktorý je takmer úplne paralyzovaný, neustále pracujeme na tom, aby sme posúvali teqball vpred,” zhrnul aktuálne dianie v TFS Artúr Benes.

Všetky novinky