facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

PROJEKT ROZVOJA TEQBALLU NA SLOVENSKU

Medzinárodná teqballová federácia FITEQ v spolupráci s teqballovou federáciou Slovenska spúšťa PROJEKT ROZVOJA TEQBALLU NA SLOVENSKU. Cieľom projektu je zakladanie nových teqballových klubov a rozvoj už existujúcich klubov na Slovensku. Ďaľej je to prispieť k celosvetovému rozvoju teqballu. Budovať športovú infraštruktúru využívanú pre účely teqballu.  Zvýšenie hráčskej, klubovej základne a konkurencieschopnosti hráčov/hráčiek Slovenska. Ponúknuť nový a inovatívny druh športu, ktorého cieľom bude aj zvýšiť pohyb a športovanie pre ľudí na Slovensku bez ohľadu na vek a pohlavie. Podporovať reprezentáciu Slovenska v teqballe s účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového významu. Behom nasledujúcich rokov byť uznaným športom v rámci Slovenského olympijskeho výboru a prispieť tak k spoločnemu cieľu teqballu – k účasti na olympijskych hrách.

Čo ponúkame v rámci projektu ?

 • Zapožičanie Teq Lite stola
 • Po splnení podmienok ostáva natrvalo
 • Know – how
 • Členstvo vo federácii a právo sa zúčastňovať domácich turnajov
 • Možnosť byť v TOP tíme teqballu na Slovensku a právo zúčastňovať sa aj na zahraničných turnajoch, kde sú náklady hradené federáciou a kde je možnosť bojovať o prize money

Kto sa môže zapojiť ?

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • Univerzitné a školské kluby
 • Športové kluby
 • Telovýchovné jednoty
 • Športové centrá a akadémie
 • Centrá voľného času

Ako sa zapojiť ? 

Potrebné je vyplniť registračný formulár a zaslať ho na info@teq.sk

registračný formulár

Všetky novinky