facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqball na strednej športovej škole ELBA v Prešove

Projekt rozvoja a zakladania nových teqballových klubov na Slovensku beží naplno. Sme veľmi radi, že sa do projektu zapojila aj súkromná stredná športová škola ELBA v Prešove a popri ponuke už existujúcich športov budú môcť študenti hrávať aj teqball. Čoskoro by mal na škole vzniknúť teqballový klub nesúci meno školy, ktorý sa následne stane členom federácie Slovenska.Veríme v úspešnú spoluprácu a tešíme sa, že čoskoro budeme môcť rozšíriť hráčsku základňu o hráčov z tejto školy.

Všetky novinky