facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Teqball prichádza do škôl! Odštartovala školská teqballová liga

Teqball prichádza do škôl! Odštartovala Školská teqballová liga

Zvyšok školského roku 2023/2024 slúži ako pilotný ročník novej súťaže celoslovenského rozmeru.

Ešte viac regiónov, ešte viac škôl, ešte viac žiakov. Teqballová federácia Slovenska rozbehla súťaž, ktorá má za cieľ ešte viac rozšíriť teqball medzi mladých a nájsť budúce teqballové hviezdy, ale aj rozšíriť ponuku športov na stredných aj základných školách o inovatívny a dynamický teqball.

„Tá základná myšlienka, prečo sme sa rozhodli zmeniť systém mládežníckych súťaží, bola spätná väzba zo škôl. Tie sa už po tri roky zapájali do našich mládežníckych súťaží, no chýbala väčšia početnosť turnajov. Preto sme sa rozhodli zmeniť jednorázové turnaje na dlhodobejšie súťaže,“ objasnil dôvody uvedenia novej mládežníckej súťaže prezident TFS, Artúr Benes.

V prvom kroku stredné, a postupne aj základné, školy tak prechádzajú na systém, v ktorom v prvom kroku absolvujú interné kolá v rámci jednotlivých tried či škôl, následne nominujú svojich zástupcov, ktorí s inými školami v danom okrese absolvujú okresnú súťaž, pozostávajúcu z viacerých kôl (v závislosti od počtu zapojených škôl v okrese), neskôr regionálne kolo a nakoniec celoslovenské finále.

„Sme veľmi radi, že sa nám tento projekt podarilo spustiť už v tomto ročníku. Komunikácia so školami, v ktorej sme predstavili teqball a zisťovali záujem zapojiť sa, zabezpečenie infraštruktúrneho vybavenia, metodická inštruktáž, ako aj samotný kalendár súťaží, to všetko trvalo niekoľko mesiacov. Výsledkom však je, že ešte v tomto školskom roku sa nám do ligy zapojilo približne tridsať stredných škôl z desiatich okresov po celom Slovensku. Súbežne oslovujeme ďalšie školy, aby sme od septembra začali plný ligový ročník v ešte väčšom rozsahu,“ doplnil Artúr Benes.

Práve od školského roka 2024/2025 bude Školská teqballová liga súčasťou projektu Školský šport. „Teqball, ako mladý šport, zatiaľ nemá pevné miesto v povedomí, tobôž v učebných osnovách na úrovni škôl. Od zaradenia pod Školský šport si sľubujeme postupné zaraďovanie teqballu na hodiny telesnej výchovy, krúžkov a celkového športového vyžitia medzi mladými,“ priblížil Benes.

Okrem zaujímavého súperenia medzi školami, dodáva súťaži náboj aj individuálne súperenie o pozície v slovenskom mládežníckom rebríčku a s ním spojenými individuálnymi oceneniami. Zároveň TFS komunikuje, že pre najúspešnejších žiakov ponúka možnosť zúčastniť sa oficiálnych medzinárodných podujatí európskeho či svetového významu a možnosť reprezentovať Slovensko.

Pilotný ročník teda odštartuje v desiatich okresoch. Ku tradičným teqballovým strediskám, zoskupeným okolo miestnych teqballových klubov, pribudli nové. A hľadáme aj ďalšie mestá a školy, ktoré sa chcú zapojiť. „Školy v prvom rade musia vedieť o teqballe, ďalej mať záujem vyskúšať možno niečo nové, v neposlednom rade vedieť, ako sa teqball hrá a alfou a omegou je mať pre teqball infraštruktúrne vybavenie. V tom všetkom je Teqballová federácia Slovenska nápomocná a sme si istí, že s každým záujemcom vieme nájsť cestu, ako sa zapojiť. Veľkú úlohu v tomto zohrávajú aj naši regionálni koordinátori, ktorých pri organizácii využívame, a ktorí nám zatiaľ vo viacerých regiónoch chýbajú. Preto chceme aj túto príležitosť využiť na to, aby sme oslovili záujemcov o teqball. Či už ide o zástupcov škôl, hráčov, trénerov, rozhodcov, organizátorov, priestor na rozvoj teqballu máme, radi zapojíme kohokoľvek so záujmom o rozvoj športu a poskytneme zodpovedajúce zabezpečenie,“ uzavrel prezident TFS.

Preto, neváhajte a pridajte sa, teqball prichádza do škôl!

Všetky novinky