facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Turnaj v teqballe pre všetkých

Ďalším zo série otvorených turnajov v teqballe je tu!

Príď si zahrať a vyskúšať najrýchlejšie rozvíjajúci šport na svete.

Registrácia je zdarma. Hrá sa o medaile, pohár a vecné ceny od partnerov a organizátora.

O občerstvenie je postarané.

Kde: UNIHRY, Mladá Garda Bratislava

Kedy: 15.9.2020 o 10:00

 

Propozície turnaja

1. Usporiadateľ:

Hlavný usporiadateľ: Teqballová federácia Slovenska ŠK MFI

Kontakt: info@teq.sk, martin.dovicak@fmph.uniba.sk

 

2. TERMÍN a MIESTO KONANIA

15.9.2020 v rámci projektu UNIHRY, Mladá Garda Bratislava

Čas začiatku: 10:00

 

3. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel teqballu.

 

4. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Podľa počtu prihlásených určí sa pri regestrácii, kt. bude ukončená 15.9.2020 o 9:50.

 

Záverečné ustanovenia

Účastníci získavajú ceny a občerstvenie. V odôvodnených prípadoch si organizátor právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise. Všetci športovci sa zúčastňujú na vlastné nebezbečenstvo a sú povinní sa riadiť pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.

Všetky novinky