facebook instagram
0918 648 073
info@teq.sk

Prvý zo série rozvojových kempov sa uskutočnil v Prešove

Prešovské podujatie, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s fakultou športu PU 25. Februára na pôde športovej haly Prešovskej univerzity, odštartovalo sériu rozvojových kempov, ktorú pre rok 2024 naplánovala Teqballová federácia Slovenska. Je zameraná, tak na rozvoj už aktívnych teqballových hráčov, ako aj na poskytnutie priestoru na prvé teqballové kroky tým, ktorí s našim športom nemajú výraznejšiu praktickú skúsenosť. V Prešove sa zišlo celkovo 16 hráčov, rozdelených do dvoch skupín – začiatočníkov a pokročilých.

“Oslovili sme maďarského teqballistu, Martina Csereklyeho, ktorému, ako aktívnemu hráčovi, patrí 7. miesto na svete medzi singlistami. Martin zároveň patrí do trénerského štábu maďarskej reprezentácie, kde má na starosti rozvoj talentovaých reprezentantov, preto patrí v rámci metodiky tréningu medzi najlepších na svete,” priblížil organizáciu kempu prezident TFS, Artúr Benes.

Csereklye spolu so svojim krajanom Patrikom Tóthom sa venovali najmä ukážkam, ako na jednotlivých výkonnostných úrovniach obohatiť teqballové tréningy, zároveň sa venoval nácvikom konkrétnych herných situácií, či v kategóriách jednotlivcov, ale aj dvojíc. “Kemp sme poňali ako mix pre ciele, ktoré v najbližšom období chceme dosiahnuť. Jednak je to zlepšenie kvality individuálnych tréningov aj mimo klubovej pôdy, zároveň sa však pripravujeme na štart súťažnej teqballovej sezóny, tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, pre ktoré potrebujeme nacvičiť rôzne herné kombinácie,” pokračoval Artúr Benes.

Prešovský development camp zároveň poskytol priestor pre záujemcov z regiónu o absolvovanie základného rozhodcovského školenia TFS. Šesť nových rozhodcov sa pod vedením koordinátora rozhodcov, Kamila Leláka a Adama Klepsatela, ktorý mal možnosť vyskúšať si aj medzinárodný challenger, podujatie zaradené do kalendára FITEQ, zoznámilo s pravidlami teqballu, absolvovali videovýklad pravidiel, ako aj praktickú skúsenosť priamo pri hre. Na konci školenia obdržali základné rozhodcovské certifikáty Teqballovej federácie Slovenska Level C, ktoré ich oprávňujú na rozhodovanie základnej úrovne turnajov, pod hlavičkou TFS, resp. jej členských klubov.

“S nárastom počtu organizovaných turnajov, prichádza aj nutnosť rozširovať základňu rozhodcov pre tieto turnaje. Teší nás, že v Prešove prejavili záujem noví rozhodcovia, vďaka ktorým bude môcť región usporiadať turnaje vo väčšom počte a so správnym posudzovaním pravidiel, čo samozrejme prispeje k skvalitňovaniu zápasov. Absolventov kurzu zaujali možnosti, ktoré teqball na Slovensku a vo svete ponúka, preto si myslím, že sa k nim pridajú aj ďalšie regióny a úroveň rozhodovania u nás bude rásť,” uviedol na margo rozhodcovského školenia generálny sekretár TFS, Jakub Mihálik.

Rozvojový kemp využili hráči na oboch úrovniach aj na súťažné porovnanie nadobudnutých tréningových poznatkov. Na miniturnaji sa predstavili ostrieľané teqballové mená a účastníci vrcholných podujatí ako Majstrovstvá sveta, Európske hry, EURO Youth Cup či FITEQ TEQ Tour, Martin Bíroš, Adriana Kecerová, Karolína Konopková, Marko Popovski či Timotea Jarošová, ale aj kvalitní zahraniční hráči Iva Buřvalová, Martin Csereklye a Patrik Tóth. Ich účasť bola určite zaujímavou skúsenosťou pre začínajúcich teqballistov vo veku od 14 do 40 rokov, ktorí sa kempu takisto zúčastnili.

Okrem Prešova plánuje Teqballová federácia Slovenska rozvojové kempy aj v ďalších mestách. “Chceme poskytnúť možnosť získať poznatky o metodike tréningu čo najširšiemu počtu hráčov a záujemcov o teqball. Keďže sme mladý šport, nerátame s veľkým počtom špecializovaných trénerov, ktorí by teqballistov dokázali usmerniť. Gro tréningov je tak na samotnom jednotlivcovi, prípadne na kluboch. My ako strešná organizácia teqballu na Slovensku sa snažíme naviesť kluby a jednotlivcov na správnu tréningovú stratégiu, aj takýmito kempami, samotný tréningový proces počas roka je už potom na každom jednotlivcovi. Chceme, aby sa teqballovo rozvíjal každý region na Slovensku, preto s určitosťou zavítame v najbližších mesiacoch s podobným projektom aj na Západ aj Stred Slovenska,” doplnil Artúr Benes.

Ak sa chcete podobného kempu zúčastniť aj vy, či už ako tréner, hráč alebo rozhodca, neváhajte a napíšte nám na info@teq.sk.

Všetky novinky